top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

DATAANSVARLIGHED

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 

Vincit Advokater ApS.
Toldbodgade 57, 2. sal
1253 København K

Cvr. nr.: 29 63 56 33
Tlf:   +45 70 26 02 64
E-mail: tg@vincitlaw.com
www.vincitlaw.com

 

Vi sørger naturligvis for at behandling af personoplysninger altid sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med at vi leverer en ydelse til en klient, er det en forudsætning, at vi opretter en sag i vores sagsstyringssystem. På hver sag vil der være tilknyttet en eller flere parter. Hvis du er en af disse personer, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Formålet med opbevaring af dine personoplysninger er at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon og adresse.

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk) kan vi være nødsaget til at kunne identificere dig over for myndigheden. For at kunne levere vores ydelse til dig, er vi nødsaget til, at vi er i besiddelse af dit CPR-nummer.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtede hertil, f.eks. gennem officielle registreringer. Således vil dine oplysninger blive delt gennem en række offentlige myndigheder via disses indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk) Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk)

KILDER TIL PERSONOPLYSNINGER

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer.
 

OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i fem år efter sagens afslutning.

bottom of page