top of page

KUNST OG BYGGERI

artbe_logo.png

Kunst i det byggede miljø – også her spiller jura en rolle!

 

Tina Grønning og kunst:

 

Jeg brænder for kunst – noget jeg fra ung har haft et helt særligt forhold til – og som gennem årene har givet mig en kunstsamling, der dagligt glæder og beriger mig. Den gør mig nysgerrig, får mig til at reflektere - giver mig glæde – kunst beriger mit liv som daglige konstruktive afbrydelser i mit juridiske arbejde.

 

Gennem mine mange år som nysgerrig kunstelsker i DK og udland har jeg opbygget et stort netværk indenfor galleriverden og blandt kunstnerne selv.

 

I min juridiske rådgivning i forbindelse med Byggeri & Fast ejendom er bygningsintegreret kunst en egentlig kvalificerende faktor, der kan medvirke til at løfte den DGNB certificering, en bygherre/developer måtte ønske for sit byggeri. 

Kunst kan ligeledes fremme en D&I agenda og spille en aktiv rolle i forbindelse med ESG.

Min juridiske kunstrådgivning er baseret på:

 

Mangeårig interesse og deraf afledt netværk indenfor for kunstverden,

Mange års erfaring fra mit virke indenfor byggeri og projektudvikling,

En reel forståelse for vigtigheden af at arkitektur og de omgivelser, der omgiver byggeriet skal resultere i en større helhed – hvori kunst også spiller en rolle for oplevet kvalitet.

En reel glæde ved at sparre og lytte til bygherres/developerens drøm og ønsker for sin ejendom og dets brugere – og deraf afledt få kunsten til at være den X faktor, der løfter en vision til nye højder

 

Min juriske kunstrådgivning udgør:

Rådgivning i forbindelse med integrering af stedsspecifik kunst i det byggede miljø, herunder;

 

- valg af kunstnere,

- udformning af kontrakter med gallerierne,

 

- håndtering af ophavsrettigheder,

 

- sikring af bygherres råderet over og ejerskab til den erhvervede kunst,

 

- sikring af at de materialer kunsten omhandler, overholder gældende miljøcertificeringer,

 

- rådgivning om entrepriseretlige aspekter og grænseflader mellem den til byggeriet valgte entreprenør og den kunst, der skal integreres.

Interview Interview med Tina i f m international art fair: Art is like a love affair

 

bottom of page