top of page

PROCEDURE

Vincit Advokater anser konfliktløsning for et særskilt speciale og yder kompetent bistand ved tvistløsninger inden for vores kompetenceområder i forbindelse med både domstols- og voldgiftsbehandling.

 

Vi søger altid at finde en billigere og hurtigere løsning på en eventuel konflikt og forsøger at afdække muligheder for en forligsmæssig løsning, såfremt det er kundens interesse og behov.

 

Med møderet for Højesteret og mange års erfaring med retssags – og voldgiftsbehandling har vi mulighed for at repræsentere vores kunder for alle danske retsinstanser.

bottom of page